Spørsmål og svar

 • Har jeg krav på gratis skoleskyss?

  Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn).

  Ytterligere opplysninger finnes på vår side om skoleskyss.

  Ta kontakt med din skole for spørsmål om skoleskyss. De kan besvare spørsmål om lokale forhold, farlig skoleveg og spesialskyss.

 • Hva koster en billett?

  For informasjon om priser, klikk her.

 • Hvordan bestiller jeg bestillingstransport?

  Bestillingstransport er etterspørselsstyrt, og kjører kun på bestilling. Vårt kundesenter tar imot forhåndsbestillinger. Husk at det finnes ulike bestillingsfrister.

  Vår kundesenter kan nåes på telefon 07417, eller besøk vår hjemmeside www.07471.no

 • Hvordan bestiller jeg t:kort?

  Nord-Trøndelag fylkeskommune har et samarbeid med AtB i Sør-Trøndelag om elektronisk billettering. Vårt elektroniske kort; t:kortet kan bestilles på nett eller hos en av våre transportører.

  På t:kortet kan du kjøper periodekort, ungdomskort og andre billettprodukter.

 • Når går bussen?

  Rutetabeller for våre bussruter finnes under ruteinformasjon. Klikk videre inn på aktuell transportør for å finne bussrutene du søker.