Billettinformasjon

Fylket er delt opp i takstsoner. Taksten for reisen er dermed avhengig av hvor mange soner du reiser. Taksten beregnes ved at du betaler en grunntakst pluss et sonepåslag for hver sone det reises i. Ved reise i to soner betales kun grunntakst. Utover dette betales det i tillegg sonepåslag. Se også taksttabell nedenfor.

Takstsoner_oversikt_300_beskjært

 

 • Typer billetter
  t:kort 

  Det kan legges inn flere typer billetter fra kollektivselskapene i Trøndelag på samme kort. Bestilling av kort og kjøp av produkter gjøres på AtB sine nettsider. Les og bestill på www.atb.no.  Påfylling av kort kan gjøres om bord i bussen.

  t:kort Miljøkortet 

  Gjelder for bybuss pr 30 dager for 1 og 2 soner.  Gjelder i Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal.

  t:kort Ungdomskortet 

  16 – t.o.m. 19 år / elever vg. skole pr. 30 dager. Kortet gjelder et ubegrenset antall reiser på alle buss- og båtruter hvor fylkeskommunen er transportkjøper, unntatt fylkeskryssende ruter. Prisen for ungdomskortet er 365,- per måned.

 • Takstbestemmelser og rabatter
  Takstbestemmelser
  • Barn (0 – t.o.m. 3 år) reiser gratis i følge med voksne.
  • Barn (4 – t.o.m 15 år) 50 % av voksen takst.
  • Voksne (16 – t.o.m. 66 år) reiser til voksentakst.
  • Honør: 50 % av voksen takst.
  • Studenter / skoleungdom: 50 % på enkeltbillett.
  • Vernepliktige: 50 % av voksen takst.
  • Hunder, sykler o.l. beregnes etter barnetakst. Maks kr 50.

  Du får 25% rabatt på t:kort autoreise for følgende kategorier: barn, honnør, voksen. Det gis ikke rabatt på allerede rabatterte billetter for studenter (50% rabatt).

  Andre rabattordninger
  Ungdomskortet

  Med Ungdomskortet kan du, som ungdom mellom 16 og 19 år, reise med alle fylkeskommunale transportmiddel så mye du ønsker for kun kr. 365,- pr. måned.

  Familiebillett

  Som familie regnes minimum en av foreldrene/foresatte sammen med minst ett av deres barn. Det betales full pris for en voksen, for de øvrige gis 50% rabatt på ordinær pris. Minstetakst for samlet familie er kr 50,-.

  Gruppereiser

  Grupper på 10 eller flere betalende personer gis 25% moderasjon. Moderasjon også på barnetakst.

   

 • Overgangsregler

  Enkelte strekninger krever overgang mellom ulike ruter og transportselskap. Her er oversikt over gjeldende overgangsregler.

  Bybuss Steinkjer, Namsos, Stjørdal og Levanger

  Billetter kjøpt om bord i bybuss er gyldige i 45 minutter fra kjøpsøyeblikket. Gjelder enkeltbillett kjøpt med t:kort og kontantbillett.

  Regionbuss og båt

  Reiser med regionbuss eller båt gir fri overgang i 45 minutter etter planlagt ankomst på siste holdeplass i den sonen du har kjøpt billett til – se passeringstidene i rutetabellene.

  Hvis du må bytte transportselskap ved videre reise, får du et fradrag på ny billett som er lik grunnprisen i Nord-Trøndelag. Fradraget gjelder også ved kjøp av kontantbillett i bybuss.

  Tidsfristen for overgang blir beregnet i billettmaskinen og står på billetten – dette gjelder ved kjøp om bord eller billettautomat.

  Ha alltid billetten klar ved ombordstigning.

   

 • Andre bestemmelser
  Ledsagerbevis

  Passasjer som har behov for ledsager får utstedt ledsagerbevis av kommunen. Passasjer løser vanlig billett og ledsager reiser gratis.

  Barnehager 

  Barnehagebarn med barnehageansatte reiser gratis mellom klokken 0900 og 1400. Forutsetter at det er ledig kapasitet på bussen.

  I tidsrommet utenfor kl. 9-14, kan maksimalt to barnehagebarn reise gratis i følge med barnehagepersonell. Barnehagepersonell betaler fullpris.

  Reisegods

  Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

  Mot fraktgodtgjørelse kan det tas med tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

  Barnevogner kan medtas om plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

  Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

  Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

  Bestemmelsene om reisegods er i samsvar med Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge.

   

   

 • Krav til legitimasjon

  Hvis du ikke kan vise godkjent legitimasjon for å oppnå rabbatert billett, må du betale full pris.

  Godkjent legitimasjon er:

  • Førerkort
  • Pass
  • Bankkort med bilde eller Postens ID-kort
  • Soldater skal vise gyldig vernepliktsbok/Militært ID-kort
  • Personer under 67 år som har uføretrygd, skal vise legitimasjon fra NAV/trygdekontoret
  • Blinde skal vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund
  • Ledsager for blinde/døvblinde skal ha ledsagerbevis

  Hvis du reiser på et rabattert kortprodukt, og ikke kan legitimere at du tilhører den kategori billetten gjelder for, vil dette kunne utløse kontrollgebyr.

  Differansen mellom evt. betalt billett til fullpris og rabattert billett blir ikke refundert hvis du først i etterkant kan fremskaffe dokumentasjon på at du har rett på rabattert billett.

 • Priseksempler, typiske reisestrekninger
  Reisestrekning Enkeltbillett, voksen 30 dagers periodekort, voksen
  Namsos-Steinkjer 132 2165
  Steinkjer-Levanger 83 1480
  Namsos-Levanger 188 2865
  Stjørdal-Meråker 91 1610
  Verdal-Steinkjer 67 1195
  Levanger-Verdal 43 830
  Steinkjer-Beitstad 51 955
  Steinkjer-Follafoss 83 1480
  Steinkjer-Straumen 59 1070
  Namsos-Grong 83 1480
  Namsos-Overhalla 59 1070
 • Sonekart inndelt i mindre områder

  Sonekart: Lierne – Grong

  Soner_Lierne_Grong

  Sonekart: Namsskogan – Grong

  Soner_Namsskogan_Grong_02

  Sonekart: Ytre Namdal

  Soner_Ytre Namdal_02

  Sonekart: Lund – Namsos – Namdalseid – Grong – Flatanger

  Soner_Lund_Namsos_Namdalseid_Flatanger_02

  Sonekart – Grong – Steinkjer – Snåsa – Follafoss

  soner_grong_steinkjer_follafoss_snsa_02

   

  Sonekart – Steinkjer – Inderøy – Leksvik

  Soner_Steinkjer_Inderøy_Leksvik

   

   

   

 • Takster
  Billettakster i Nord-Trøndelag – buss og bestillingstransport

  Ordinære enkeltbillettakster – gyldighet f.o.m. 01.07.14

  Soner -->123456789
  VoksenKr 35Kr 35Kr 43Kr 51kr 59Kr 67Kr 75Kr 83Kr 91
  Barn/honnørKr 18Kr 18Kr 22Kr 26Kr 30Kr 34Kr 38Kr 42Kr 46
  MilitærKr 18Kr 18Kr 22Kr 26Kr 30Kr 34Kr 38Kr 42Kr 46

   

  Soner -->10111213141516171819
  VoksenKr 99Kr 107Kr 116Kr 124Kr 132Kr 140Kr 148Kr 156Kr 164Kr 172
  Barn/honnørKr 50Kr 54Kr 58Kr 62Kr 66Kr 70Kr 74Kr 78Kr 82Kr 86
  MilitærKr 50Kr 54Kr 58Kr 62Kr 66Kr 70Kr 74Kr 78Kr 82Kr 86