Kollektivtrafikk på anbud

I dag har Nord-Trøndelag fylkeskommune kunngjort konkurranse om kjøp av busstjenester for området Stjørdal og Meråker. Det er den første store konkurransen på området for kollektivtrafikk som er i gang satt i Nord-Trøndelag.

Konkurranseutsettingen er et ledd i en prosess med tilpassing til EU-regelverkets krav til kjøp av kollektivtrafikktjenester.

Les kunngjøringen om konkurranse på Doffin.no.